Wniosek kredytowy, zdolność kredytowa i inne – czyli co trzeba wiedzieć o kredytach gotówkowych?

Standard

Dzisiejszy rynek finansowy bogaty jest w przeróżne oferty zobowiązań finansowych. Rodzajem zobowiązania, na zaciągnięcie którego decydujemy się coraz częściej, jest kredyt gotówkowy – sprawdź go na www.czasnakase.com.pl. To typ pożyczki, którą możemy zaciągnąć na każdy dowolnie wybrany przez nas cel. Aby jednak móc tego dokonać, trzeba spełnić szereg wymogów i formalności, a wcześniej umieć porównać i wybrać konkretną ofertę kredytową, by była dla nas jak najbardziej opłacalna.

Wybór konkretnego kredytu gotówkowego

Konkretną ofertę kredową powinniśmy wybrać w wyniku porównania przynajmniej kilku różnych ofert i analizy następujących czynników:

– oprocentowanie kredytu (odsetki wynikające z wysokości oprocentowania na początku stanowią większą część naszych miesięcznych rat; na spłatę naszego zadłużenia podstawowego przeznaczana jest mniejsza część; dysproporcja ta zmienia się dopiero z czasem, gdy część naszego kredytu jest już spłacona; wysokość oprocentowania danej pożyczki powinno być zatem przy wyborze danej oferty czynnikiem najistotniejszym);

– wysokość ewentualnych rat (wysokość miesięcznych rat ma znaczenie; musimy zdać sobie sprawę z tego, czy wolimy raczej postawić na raty wyższe i szybciej pozbyć się długu, czy niższe – licząc się jednocześnie z dłuższym całkowitym okresie spłat i nieco wyższym kosztem całkowitym naszego zobowiązania);

– całkowity okres kredytowania (należy mieć świadomość zależności pomiędzy wysokością miesięcznych rat a całkowitym okresem kredytowania; jeśli nie możemy pozwolić sobie na harmonogram rat opiewający na wyższe raty, dobrym pomysłem jest nadpłacanie kredytu – nawet niewielkie kwoty skutkują spłatą naszego podstawowego długu przy jednoczesnym pominięciu odsetek i zmniejszeniu kosztów);

– RRSO i całkowity koszt kredytu (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest wyrażonym w formie procentów wskaźnikiem stanowiącym wszystkie koszty naszego kredytu; to jak najbardziej obiektywny miernik, tego czy dana oferta kredytowa jest opłacalna).

Złożenie wniosku kredytowego i ustalenie zdolności kredytowej

Złożenie wniosku o kredyt gotówkowy uruchamia działania banku, który zaczyna weryfikować naszą zdolność kredytową i to właśnie od ostatecznego wyniku tej weryfikacji zależy ostateczna decyzja co do odrzucenia lub przyjęcia naszego wniosku kredytowego. Analizowane są:

– dochody kredytobiorcy i forma oraz warunki jego zatrudnienia (nasze miesięczne dochody muszą być nie tylko odpowiednio wysokie, ale również regularne; znaczenie ma więc nie tylko wysokość naszego miesięcznego wynagrodzenia, lecz także warunki, na podstawie których jesteśmy zatrudnieni; preferowaną formą naszego zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony);

– historia kredytowa (bank weryfikuje ją przy pomocy BIK – u, tj. Biura Informacji Kredytowej; instytucja ta dostarcza bankom nie tylko informacji co do naszej przeszłości kredytowej i ewentualnych problemów z regularną spłatą rat zaciąganych przez nas kiedyś zobowiązań, lecz także informuje o pożyczkach i zakupach na raty, ze spłata których zmagamy się teraz – w momencie składania wniosku o dany kredyt gotówkowy).

Zarówno wybór danej oferty kredytowej, jak i spełnienie wymogów banków mogą okazać się niemałym wyzwaniem. Należy je jednak podjąć ze spokojem i pełną świadomością, ponieważ zaciągnięcie każdego zobowiązania finansowego wiąże się przecież z mniejszym bądź większym ryzykiem, a działania banku zmierzają do tego, by je jak najbardziej zmniejszyć. Procedury banków są zatem korzystne nie tylko dla samych banków, ale również i dla nas jako dla przyszłych kredytobiorców.