Czy założenie lokaty strukturyzowanej ma ekonomiczny sens?

Standard

Pomnażanie oszczędności w standardowych widełkach oprocentowania to naprawdę trudne zadanie. A jedyna szansa to zazwyczaj wykorzystanie depozytów długoterminowych, naturalnie nieco bardziej zyskownych w zamian za zamrożenie kapitału. Niektórzy inwestorzy indywidualni pragną połączyć zalety lokaty z instrumentami rynku kapitałowego, a do tego służy właśnie lokata strukturyzowana. Czy to dobry pomysł na lokowanie pieniędzy? Sprawdź to na kredytynatak.com.pl.

Czym jest lokata strukturyzowana i kto na niej skorzysta?

Lokata strukturyzowana to rozwiązanie dedykowane osobom, które nie posiadają absolutnie żadnej fachowej wiedzy o rynku kapitałowym, a chcą jednak cieszyć się potencjalnymi zyskami z hossy na giełdach światowych, czy po prostu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Lokata strukturyzowana łączy częściowo zwykłą lokatę terminowo, a częściowo fundusze inwestycyjne najczęściej powiązane z danym bankiem. Analiza efektywności lokaty strukturyzowanej jest konieczna, w tym monitorowanie kosztów manipulacyjnych. Nigdy nie ma pewności, co do zarobku na lokacie strukturyzowanej. Całkowicie bezpieczna część dotyczy wyłącznie zwykłej lokaty terminowej. Lokaty strukturyzowane często przyjmują formę zakładu pomiędzy inwestorem indywidualnym, a instytucją finansową. Niektóre banki uzależniają zysk od kursu danej pary walutowej. Taka długoterminowa spekulacja, np. na poziomie sukcesu 50% i tak daje więcej zysku niż standardowe lokaty bankowe, chociaż monitorowanie postępów we wskazanych strukturach jest nieco utrudnione.

A może samodzielne tworzenie struktur inwestycyjnych?

Oczywiście inwestor indywidualny nie jest skazany tylko na lokaty strukturyzowane, jeżeli chce podjąć większe ryzyko. Fundusze inwestycyjne, akcje spółek dywidendowych, obligacje korporacyjne to instrumenty dostępne powszechnie z poziomu rachunku maklerskiego zarządzanego całkowicie bezpłatnie w zależności od pakietu. Bez wiedzy o analizie technicznej (obserwacja wykresów) i analizy fundamentalnej (prognozowanie realnej wartości aktywów inwestycyjnych) wchodzenie do inwestycji nie ma najmniejszego sensu. Z tego powodu lokata strukturyzowana to bardzo dobra alternatywa dla początkujących inwestorów, czy dla osób zainteresowanych poznaniem bardziej zaawansowanych narzędzi oszczędnościowo – inwestycyjnych. Warto podkreślić, że bank najczęściej zwraca 100% wartości zainwestowanych środków (nominalnie, bez uwzględnienia inflacji), a to rzadkość przy samodzielnym planowaniu inwestycji, gdzie można stracić całość pieniędzy bez racjonalnej strategii.

Ryzyko, które się opłaca szczególnie przy niskich stopach procentowych

Lokata strukturyzowana to poważne rozwiązanie w okresie bardzo niskich stóp procentowych, które nie zmienią się raczej w 2019 roku. To wynika z aktualnych komunikatów Narodowego Banku Polskiego. Samodzielne tworzenie struktur inwestycyjnych wymaga dużego zaangażowania czasowego, wiedzy branżowej, codziennego śledzenia danych makro oraz mikroekonomicznych. To de facto faktyczna pasja, która nie ma gwarancji zwrotu. Ewentualne opłaty w lokacie strukturyzowanej ponosi się właśnie za to, że ktoś podejmuje decyzje na podstawie odpowiednich kwalifikacji, a niektórzy zarządzający funduszami inwestycyjnymi posiadają solidną wiedzę. Najczęściej lokaty strukturyzowane wymagają całkowitego zamrożenia środków na uzgodniony okres, nawet pięcioletni. Testowanie lokat strukturyzowanych to szansa na zarobek, ale obarczony lekkim ryzykiem inwestycyjnym. Lokata strukturyzowana obecnie nie posiada praktycznie żadnych klauzul niedozwolonych w umowie i bardzo jasny regulamin.