Co trzeba wiedzieć o lokatach bankowych?

Standard

Dobra lokata to szansa na całkiem niezły, a zarazem bezpieczny zysk. Nie trzeba się specjalnie orientować w inwestowaniu jako takim, gdyż tym zajmie się już bank. Trzeba jednak przed założeniem lokaty orientować się, który bank i jaką jego ofertę wybrać, aby zyski i inne warunki lokaty były jak najkorzystniejsze. Lokaty bowiem i między bankami, jak i w jednym banku mogą się pod tym względem różnić. Każdy bank oferuje też różne rodzaje lokat. Ale po kolei.

Najpopularniejsze są oczywiście zwykłe lokaty na standardowych warunkach. Przede wszystkim kluczowe jest tu to, jak wysokie jest oprocentowanie oraz w jaki sposób się go nalicza, gdyż to decyduje bezpośrednio o wysokości przyszłych zysków. To, że im wyższe oprocentowanie, tym wyższe będą zyski z lokaty jest chyba oczywiste. Jednak to, jak wysokie będą zyski zależy jeszcze od kapitalizacji odsetek oraz od tego, czy jest to oprocentowanie stałe lub zmienne. Kapitalizacja odsetek to nic innego, jak wliczanie zysku do kapitału, który jest podstawą do naliczania kolejnych odsetek. Kapitalizacja może być na przykład kwartalna, miesięczna, czy nawet jednodniowa. Im częstsza ona będzie, tym zyski będą większe. Jeśli zaś chodzi o stałe lub zmienne oprocentowanie lokaty, to opłacalność wyboru jednego z nich będzie zależeć od innych warunków na rynkach finansowych i w gospodarce. Z nimi bowiem silnie powiązane są stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej NBP. W przypadku stałego oprocentowania będzie ono zależne od zmian stóp zabezpieczy ono przed niższymi zyskami w przypadku ich obniżenia. Z kolei zmienne stopy procentowe pozwolą na skorzystanie z podwyższenia wartości stóp procentowych, ponieważ wtedy również oprocentowanie lokaty będzie większe. W lokatach ważny jest jeszcze czas ich trwania. Możemy wyróżnić zarówno lokaty krótkoterminowe, trwające na przykład pół roku, jak i długoterminowe, na przykład dwuletnie. Od czasu trwania lokaty zależeć będzie nie tylko to, jak długo środki będą na niej przebywać i pracować przynosząc zysk, ale również to, jak prędko będziemy je mogli wypłacić bez utraty odsetek. Nie można tego bowiem zrobić, zanim termin zakończenia lokaty nie upłynie. Dla wielu osób, szczególnie chcących zainwestować w lokatę mniejsze kwoty, ważna będzie również wysokość minimalnego wkładu, który trzeba posiadać, aby mów w ogóle lokatę otworzyć.

Standardowe lokaty to jednak nie wszystko, co można znaleźć w ofercie banków. Można na przykład założyć lokatę w innej walucie. W takim przypadku wszystkie rozliczenia będą się odbywały według kursu tej waluty. Może to być dla wielu osób bardzo opłacalne, ale jednocześnie trzeba mieć świadomość mniejszych przychodów w przypadku niekorzystnej zmiany kursu danej waluty. Inną, można powiedzieć niestandardową formą lokat są tzw. lokaty podwójne. W ich przypadku wpłacona przez inwestującego kwota jest dzielona na dwie części, a mianowicie oszczędnościowa oraz typowo inwestycyjna. W przypadku tej pierwszej zasady nie różnią się właściwie od działania każdej innej lokaty. Natomiast środki inwestowane w druga część, są inwestowane przez bank bardziej ryzykowanie, co jednocześnie może przynieść znacznie wyższy zysk, nawet na poziomie kilkunastu procent.